MUZEUM WIDZIALNE 2013

By • paź 25th, 2013 • Category: Wydarzenia

Laureaci I edycji przeglądu Muzeum Widzialne

I edycja przeglądu Muzeum Widzialne zakończona! W konkursie wzięło udział prawie 200 projektów nadesłanych przez projektantów i muzea w całej Polsce.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców.

8 października 2013 w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie obradowało jury I edycji przeglądu Muzeum Widzialne w składzie:

• Przewodniczący – Prof. Maciej Buszewicz: projektant, członek honorowy Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Warszawie;
• Małgorzata Gurowska: projektantka, członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Warszawie;
• Dawid Korzekwa: projektant, prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Katowicach;
• Magdalena Ponagajbło: projektantka/Mamastudio, członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej;
• Jakub Sowiński: projektant, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Krakowie;
• Wojciech Janicki: projektant, ASP w Poznaniu.

Ze strony Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów obecni byli:
• Jacek Górka: zastępca kierownika Działu edukacji, informacji i wydawnictw NIMOZ;
• Ewa Witkowska: redaktor prowadzący portalu muzealnictwo.com.

Jury zapoznało się ze wszystkim projektami przesłanymi przez muzea i studia graficzne. W każdej kategorii przeprowadzono najpierw wstępną selekcję, a następnie, w kilku kolejnych głosowaniach, dokonano wyboru pięciu najlepszych projektów finałowych. W ostatecznym głosowaniu wśród tych projektów wskazano trzy najlepsze, którym przyznano odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Nagrody wręczono 27 października 2013 w czasie Targów Wiedzy Graficznej.

Organizatorami konkursu są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich.

KATEGORIA A – IDENTYFIKACJA MUZEÓW

W tej kategorii zgłoszono 38 projektów. 5 projektów odrzucono ze względów formalnych. Do finałowej piątki zakwalifikowały się następujące projekty: – Muzeum I Piastów na Lednicy: System identyfikacji wizualnej; – Muzeum Emigracji w Gdyni: Identyfikacja muzeum; – Muzeum w Gliwicach / Mill Studio: Logo i system identyfikacji wizualnej Muzeum w Gliwicach; – Muzeum Wojska w Białymstoku: Projekt logo portalu Sybir.com.pl / Muzeum Pamięci Sybiru; – Jakub Stępień / Muzeum Sztuki w Łodzi: Identyfikacja muzeum. Nagrodzono następujące projekty:

I miejsce
mill studio za identyfikację graficzną Muzeum w Gliwicach

II miejsce
Jakub Stępień za identyfikację graficzną Muzeum Sztuki w Łodzi

III miejsce
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za identyfikację graficzną Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, autorzy projektu Katarzyna Augustyniak, Krzysztof Marciniak

KATEGORIA B – IDENTYFIKACJA WYSTAW CZASOWYCH

W tej kategorii zgłoszono 53 projekty. 3 projekty odrzucono ze względów formalnych. Do finałowej piątki zakwalifikowały się następujące projekty: – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Seria „Akademia zarządzania muzeum”; – Muzeum Sztuki w Łodzi: Wydawnictwa muzealne; – Muzeum w Gliwicach: Seria „Czytelnia sztuki”; – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie: Seria wydawnicza „Biblioteka Muzeum Łazienek Królewskich”; – Muzeum Powstania Warszawskiego: Wydawnictwa („Przewodnik po warszawskich blokowiskach”, „Warsaw WAR/SAW. Zrozumieć Polskę”, „Warszawa niezaistniała”, „Mapa terenów wiślanych. Wisła WAW”). Nagrodzono następujące projekty:

I miejsce
Muzeum Narodowe w Szczecinie identyfikację wizualną wystawy „1913.Święto wiosny”, autorzy projektu Studio Flow

II miejsce
Edgar Bąk Studio za identyfikację wizualną wystawy „Na przykład” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

III miejsce
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli za identyfikację wizualną wystawy „Unpolished-young design from Poland”, autorzy projektu BETON

KATEGORIA C – WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE LUB MULTIMEDIALNE

W tej kategorii zgłoszono 53 projekty. 3 projekty odrzucono ze względów formalnych. Do finałowej piątki zakwalifikowały się następujące projekty: – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Seria „Akademia zarządzania muzeum”; – Muzeum Sztuki w Łodzi: Wydawnictwa muzealne; – Muzeum w Gliwicach: Seria „Czytelnia sztuki”; – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie: Seria wydawnicza „Biblioteka Muzeum Łazienek Królewskich”; – Muzeum Powstania Warszawskiego: Wydawnictwa („Przewodnik po warszawskich blokowiskach”, „Warsaw WAR/SAW. Zrozumieć Polskę”, „Warszawa niezaistniała”, „Mapa terenów wiślanych. Wisła WAW”). Nagrodzono następujące projekty:

I miejsce
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za serię wydawniczą „Akademia Zarządzania Muzeum”, autor projektu Wojciech Staniewski Studio 2×2

II miejsce
Muzeum Sztuki w Łodzi za wydawnictwa Muzeum Sztuki w Łodzi, autor projektu Ryszard Bienert /3GROUP

III miejsce
Muzeum Powstania Warszawskiego za wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego

KATEGORIA D – GRAFIKA STRONY INTERNETOWEJ

W tej kategorii zgłoszono 28 projektów. 1 projekt odrzucono ze względów formalnych. Do finałowej piątki zakwalifikowały się następujące projekty: – Muzeum Narodowe w Warszawie: www.cyfrowe.mnw.art.pl; – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: www.artmuseum.pl; – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: serwis internetowy; – Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce: www.muzeum.wieliczka.pl; – Muzeum Sztuki w Łodzi: strona internetowa muzeum. Nagrodzono następujące projekty:

I miejsce
Muzeum Sztuki Nowoczesnej za grafikę strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej, autorzy projektu Studio Huncwot

II miejsce
dla Jakuba Stępnia za grafikę strony Muzeum Sztuki w Łodzi

III miejsce
Muzeum Narodowe w Warszawie za grafikę strony Cyfrowego MN, autorzy projektu Studio Netreactive

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz gratulujemy zwycięzcom.

Wszystkie prace wyróżnione w tegorocznej edycji przeglądu Muzeum Widzialne prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny i merytoryczny.

W swych ocenach jury brało pod uwagę przede wszystkim czytelność i prostotę komunikatu wizualnego, umiejętne wykorzystanie języka graficznego, nowoczesność formy i estetykę przekazu.

Jury zwracało również uwagę no to, by nagrodzone projekty jasno korespondowały z misją i charakterem instytucji muzealnej i skutecznie budowały jej wizerunek wśród odbiorców oraz wyrazistą pozycję wśród innych instytucji kultury. Dlatego też jury bacznie przyglądało się, czy forma graficzna wyróżnionych prac trafia do współczesnego odbiorcy, czy jest dla niego zrozumiała, a jednocześnie czy podnosi jego kompetencje estetyczne i intelektualne. Dbałość o formę wizualną jest bowiem wyrazem szacunku dla odbiorcy, co w przypadku muzeów – instytucji kultury o dużym znaczeniu społecznym – jest szczególnie istotne. Celem jurorów był wybór takich projektów, które wskażą właściwy kierunek myślenia w procesie projektowania identyfikacji wizualnych muzeów na najbliższy czas, będą stanowić dobry wzór dla innych, będą punktem odniesienia i inspiracji. W opinii jury wszystkie nagrodzone prace spełniają powyższe kryteria i doskonale wpisują się w przyjęte założenia oceny.

Więcej informacji

//

MUZEUM WIDZIALNE 2013 Przegląd identyfikacji wizualnych muzeów i działań muzealnych

Jednym z ważniejszych narzędzi budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych każdej instytucji jest dobrze opracowana i właściwie wdrażana identyfikacja wizualna. To istotne narzędzie budowania tożsamości, kreowania marki czy informowania o misji i ofercie adresowanej do potencjalnych odbiorców. Podczas gdy dla sektora komercyjnego jest to oczywiste, w przypadku muzeów dopiero od niedawna możemy obserwować przykładanie coraz większej wagi do jakości systemów identyfikacji wizualnej, dbanie o jakość druków informacyjnych czy atrakcyjność stron internetowych. To pozytywny i konieczny do podtrzymania kierunek. Muzeum dbające o atrakcyjność i spójność wizerunkową, oddającą charakter instytucji, a przy tym uwzględniającą współczesną estetykę, ma większą szansę na sukces, popularyzowanie zbiorów, dotarcie i utrwalenia swego przekazu w świadomości odbiorców, przebicia się przez coraz bogatszą ofertę wydarzeń kulturalnych i konkurowania z różnymi innymi formami spędzania wolnego czasu. Takie podejście jest jedną z oznak charakterystycznych dla dobrze zarządzanych muzeów, jedną z oznak szerszego rozumienia roli muzeum, które – będąc instytucją kultury – powinno również w ten sposób przyczyniać się do kształtowania potrzeb estetycznych swojej publiczności. Przegląd Muzeum Widzialne, który właśnie inaugurujemy i do udziału w którym serdecznie zapraszamy zarówno wszystkie muzea, bez względu na ich profil działania czy formę organizacyjną, jak i grafików projektujących dla muzeów, ma za zadanie pokazać, w jakim punkcie się znajdujemy, jak muzea w rzeczywistości wykorzystują język graficzny do budowania swojego wizerunku, jaki poziom estetyczny ten język prezentuje. Wyodrębniliśmy cztery kategorie, najlepiej – naszym zdaniem – odzwierciedlające podejście do tematu: • identyfikacja muzeum – obejmuje ona wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty akcydensów, w tym druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych; • identyfikacja wystaw czasowych – obejmuje opracowany przez muzeum na potrzeby wystawy czasowej system informacji wizualnej: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej, grafikę aplikacji mobilnych towarzyszących wystawom czasowym; • wydawnictwa książkowe lub multimedialne – kategoria ta obejmuje projekty graficzne wydawnictw muzealnych. Nie obejmuje ona jednak pojedynczych wydawnictw, lecz przegląd kilku wydawnictw lub serię wydawniczą, gdyż jedynie w ten sposób można ocenić strategię muzeum w tym zakresie; • grafika strony internetowej – obejmuje projekty graficzne stron internetowych, ich walory estetyczne, odwzorowanie charakteru danej instytucji, wartości funkcjonalne, przejrzystość. Zarówno muzea, jak i studia graficzne mogą przesyłać dowolną liczbę zgłoszeń do każdej z powyższych kategorii. Wszystkie projekty będą zaprezentowane na stronie internetowej www.muzealnictwo.com, www.stgu.pl oraz podczas podsumowania przeglądu, który planujemy zorganizować w jednej z instytucji kultury w październiku tego roku. Spotkanie będzie miało charakter wystawy oraz otwartej dyskusji z udziałem przedstawicieli muzeów oraz specjalistów z zakresu projektowania graficznego, mających za sobą doświadczenie we współpracy z muzeami. Dodatkowo, powołane w ramach przeglądu jury dokona wyboru najlepszych zgłoszonych projektów, które zostaną podczas spotkania nagrodzone i w sposób szczególny zaprezentowane.

Nadesłane projekty oceniać będzie jury:

Prof. Maciej Buszewicz projektant, członek honorowy Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Warszawie Małgorzata Gurowska projektantka, członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Warszawie dr Dawid Korzekwa projektant, prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Katowicach Magdalena Ponagajbło projektantka / Mamastudio, członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej Jakub Sowiński projektant, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Krakowie Wojciech Janicki projektant, ASP w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia do konkursu należy wysłać pocztą elektroniczną w formie prezentacji projektów w formacie pdf. Muzeum Widzialne 2013 KARTA ZGLOSZENIOWA Muzeum Widzialne 2013 REGULAMIN Organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Partnerzy: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Muzealników Polskich Informacje: Jacek Górka jgorka@nimoz.pl tel. 697 12 12 65 www.muzealnictwo.com

Comments are closed.