KONKURS NA LOGO MUZEUM W GLIWICACH

WYNIKI KONKURSU
NA LOGO MUZEUM W GLIWICACH

Konkurs spotkał się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem, zgłoszono ponad 1500 projektów z całego kraju.

Autorką zwycięskiego logo jest

Marta Szmyd z MiLL STUDIO.

Uzasadniając swój wybór Komisja Konkursowa podkreśliła:
Jednoznaczne nawiązanie znaku do charakteru Muzeum w Gliwicach, poprzez przedstawienie jego
bardzo złożonej struktury, tj. czterech skrajnie odmiennych lokalizacji, o różnym charakterze i przeznaczeniu.
Część graficzna znaku jest również odczytywana jako przetworzony skrót nazwy Muzeum. Obie te konotacje sprawiają, że znak jest wieloznaczny, mimo bardzo oszczędnej, syntetycznej formy. To właśnie synteza formy oraz trafność i wieloznaczność jej przekazu sprawiły, że znak jest mocny i bardzo wyróżniający się na tle innych nadesłanych na konkurs propozycji. Dodatkową zaletą znaku jest fakt, że „obiecuje” on stworzenie interesującego i różnorodnego klucza wizualnego, który stanie się osią przyszłej identyfikacji wizualnej Muzeum.
Serdeczne podziękowania za współpracę składamy partnerowi konkursu STGU oraz jego przedstawicielom za udział w Komisji konkursowej komentuje przedstawiciel Muzeum w Gliwicach.


Mill studio

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
i gratulujemy zwycięzcom.

Parterem konkursu było Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

//

KONKURS NA LOGO MUZEUM
W GLIWICACH

Muzeum w Gliwicach ogłasza konkurs na logo Muzuem, które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Na podstawie wybranego logo, laureat zostanie poproszony o stworzenie pozostałych elementów identyfikacji wizualnej. Logo Muzeum w Gliwicach powinno jednoznacznie kojarzyć się z tą instytucją i oddawać jej unikatowy charakter. Powinno nawiązywać zarówno do tradycji instytucji, ale jednocześnie oddawać jej nowoczesny i profesjonalny charakter.

Wybrane logo zostanie wykorzystane w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych, reprezentacyjnych i korespondencyjnych.

Termin nadsyłania projektów:
16 listopada 2012

Ogłoszenie wyników: 30 listopada 2012

Za zwycięski projekt zostanie przyznana nagroda w wysokości 10 000 zł brutto, w tym:

7 000 zł brutto za logo (wraz z przekazaniem praw autorskich)
3 000 zł brutto za elementy identyfikacji wizualnej (wraz z przekazaniem praw autorkich)

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:

Dawid Korzekwa – Przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
Paweł Krzywda – Przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
Anna Machwic-Adamkiewicz – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Grzegorz Krawczyk – Dyrektor Muzeum w Gliwicach – Przewodniczący Komisji Konkursowej
Anna Kwiecień – Kierownik Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego – Muzeum w Gliwicach
Marcin Gołaszewski – Specjalista ds. projektów graficznych i edytorskich – Muzeum w Gliwicach

Prace w formie elektronicznej należy nadsyłać na adres: konkurs@muzeum.gliwice.pl

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela sekretariat konkursu:

Joanna Jenczewska-Pajka | tel. 32 231 08 54 | jpajka@muzeum.gliwice.pl

Partnerem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).

Zapraszamy do udziału

Regulamin Konkursu

Więcej informacji

Leave a Reply