KONKURS NA LOGO PORTALU SYBIR.COM.PL

Muzeum Pamięci Sybiru i portal sybir.com.pl
ma swoje logo

Wyniki konkursu

Zwycięzcą konkursu na logo Muzeum Pamięci Sybiru / portalu sybir.com.pl został Jarosław Leśniewski, 35-letni projektant graficzny. Otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł, a projekt jego autorstwa już niebawem stanie się znakiem utożsamianym z Muzeum. Partnerem Konkursu było Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Zwycięskie logo cechuje prostota i syntetyczna forma. Autor umiejętnie uchwycił założenia konkursu. Ponadto, znak graficzny stylistycznie nawiązuje do bryły budynku, który w przyszłości ma być siedzibą Muzeum. Nowoczesność i czytelny przekaz tego projektu dają mocne podstawy do zbudowania ciekawej i wyrazistej identyfikacji wizualnej instytucji. Cieszymy się z efektu konkursu.
Dawid Korzekwa, Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, członek Jury

Sygnet przedstawia „torowisko”- jest to uniwersalny i zarazem najbardziej czytelny symbol zesłania i tułaczki tysięcy Polaków. Jego minimalistyczna forma i prostota przekazu ma na celu dotarcie zarówno do współczesnego odbiorcy jak i uczestników tamtych tragicznych wydarzeń, zmuszać do refleksji i przemyśleń.
Jarosław Leśniewski, autor zwycięskiego projektu

W sumie na konkurs nadesłano ponad 800 prac stworzonych przez prawie 500 autorów – osoby indywidualne
i zespoły projektowe. Projekty oceniała Komisja w składzie: Robert Sadowski – Przewodniczący (Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku), dr Dawid Korzekwa (projektant, prezes STGU, wykładowca ASP
w Katowicach), Andrzej Budek (projektant, członek zarządu STGU, współwłaściciel studia projektowego Kotbury), Anna Pieciul (Dyrektor Biura Kultury UM w Białymstoku), Monika Szewczyk (Dyrektor Galerii Arsenał
w Białymstoku), Małgorzata Niedzielko (rzeźbiarka, pedagog).

Jak powstało logo: Proces projektowania rozpocząłem od zapoznania się z dostarczonym zarysem koncepcji Muzeum Pamięci Sybiru oraz bardzo ciekawym opracowaniem Grzegorza Kucharczyka
z Narodowego Centrum Kultury pt.: „Deportacje Polaków na Syberię w XX wieku”. Wiedza jaką posiadałem sprawiła, że wstępny pomysł na znak pojawił się już przed przeczytaniem wspomnianych tekstów, a ich analiza utwierdziła mnie jedynie w przekonaniu, że to będzie najlepszy pomysł.

O autorze: Jarosław Leśniewski – grafik/projektant, urodzony w 1978 r. w Międzyrzeczu. Od ośmiu lat zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej. Obecnie współpracuje z jedną z najstarszych agencji brandingowych
w Polsce świadczącą usługi doradcze z zakresu programowania  i projektowania marek. www.jareklesniewski.com

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Muzeum Wojska w Białymstoku gratulujemy otwartości i dziękujemy za współpracę.

//


KONKURS NA LOGO PORTALU SYBIR.COM.PL

Muzeum Wojska w Białymstoku – Organizator Muzeum Pamięci Sybiru ogłasza „Konkurs na projekt Identyfikacji Wizualnej – Logo portalu internetowego SYBIR.COM.PL”. Partnerem Konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Jego celem jest wyłonienie najlepszego projektu, pozwalającego na kreowanie wizerunku – tworzonego przez Muzeum Wojska w Białymstoku – portalu internetowego SYBIR.COM.PL, zajmującego się tematyką zesłań obywateli polskich do Imperium Rosyjskiego
i Związku Sowieckiego od XVII do XX wieku. W przyszłości Identyfikacja Wizualna – Logo może posłużyć jako logo tworzonego w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru.

Główna nagroda: 10 000 zł

W ramach nagrody zwycięzca zostanie poproszony o opracowanie identyfikacji wizualnej portalu.

Nadesłane na Konkurs prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:
1) Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
2) Tadeusz Chwiedź – prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków
3) dr Dawid Korzekwa – projektant, prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, wykładowca ASP
w Katowicach
4) Andrzej Budek – projektant, członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, współwłaściciel studia projektowego Kotbury
5) Anna Pieciul – Dyrektor Biura Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku
6) Monika Szewczyk – Dyrektor Galerii Arsenał w Białymstoku
7) Małgorzata Niedzielko – rzeźbiarka, pedagog

Termin nadsyłania prac: 18 lutego 2013

Ogłoszenie wyników: do 28 lutego 2013 Regulamin Konkurs na logo i identyfikację portalu sybir com pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Zarys koncepcji tematycznej portalu sybir com pl Więcej informacji // informacje o portalu sybir.com.pl Punktem wyjścia do prac nad projektem portalu jest idea utworzenia Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, w mieście
z którego w latach 1940-1941 wywieziono ponad 20 tys. obywateli. Powstające Muzeum powinno być uzupełnieniem mapy muzealnej zarówno Białegostoku jak i kraju. Nie będzie tworzone w oderwaniu od istniejących już w mieście i Polsce instytucji oraz nowo budowanych placówek muzealnych, takich jak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski i wielu innych. Na przykładzie losów mieszkańców miasta i regionu, będzie ukazywać dramat wywózek, których doświadczali Polacy i inne narody tej części Europy. Poprzez swój przekaz ma przede wszystkim poszerzać i uzupełniać wiedzę na temat losów Polaków, którzy znaleźli się na terenach dawnego imperium carskiego, Rosji Sowieckiej i Związku Sowieckiego od XVII w. po lata 50. XX w. Ta właśnie historia stanowi element tożsamości
i dziedzictwa pamięci Białegostoku, a jednocześnie otwiera przestrzeń dialogu z innymi narodami współczesnej Europy. W tych wydarzeniach widzimy potencjał budowania narracji, której głównym walorem jest nie tylko ukazanie minionych zdarzeń, ale akcentowanie uniwersalizmu ludzkich emocji i doświadczeń. Konsekwencje przyjęcia takiej perspektywy postrzegania zagadnienia Sybiru powinny znaleźć odzwierciedlenie w charakterze ekspozycji. Opowieść sybiracką chcemy traktować zarówno jako źródło wiedzy, ale też powinna dać nam ona możliwość rozbudzenia u zwiedzających wrażliwości na współczesność i jej dramaty.

Leave a Reply