KONKURS NA LOGO PROJEKTU MUSEUM OVER THE BORDERS

KONKURS NA LOGO PROJEKTU
MUSEUM OVER THE BORDERS

Zwyciężył Marcin Usarek


Otwarcie wystawy pokonkursowej: 12 czerwca 2013, godz. 13.30
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu
Wystawa będzie także prezentowana w Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie

W ramach konkursu nadesłano 242 projekty graficzne. Do ścisłego finału zakwalifikowano 5 prac, nadesłanych przez: Annę Szwaję, Evgenię Lebedevą (Евгения Лебедева), Marcina Usarka, Marzenę Płaszczycę oraz Kamilę Kasperowicz. Nadesłane projekty prezentują wysoki poziom artystyczny i pokazują różne podejścia do opisywanej idei. W konkursie udział wzięły osoby z całej Polski. Dwie spośród zgłoszonych prac pochodzą z Rosji. Dużą grupę projektów przysłały osoby młode, nadal studiujące.

Wiele projektów zwróciło uwagę komisji konkursowej i spowodowało liczne dyskusje także poza posiedzeniem komisji. Doceniając pomysły i profesjonalne wykonanie projektów a także ich różnorodność, pragniemy zaprezentować je szerszej publiczności. Chociaż w ten sposób możemy docenić talent i wysiłek wszystkich uczestników. Chcemy także zwrócić uwagę jak istotną rolę pełni obecnie grafika użytkowa w naszym życiu. Dobrze zaprojektowane elementy graficzne ułatwiają nam wszystkim odbiór, identyfikację instytucji, nośność idei ale przede wszystkim czynią nasze otoczenie piękniejszym.

Decyzją Komisji Konkursowej na Projekt Graficzny Logo Projektu „Museums over the borders”, w składzie:

Przewodniczący:

 • Zbigniew Opalewski – grafik, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Członkowie:

 • Roza Tkaczenko – malarka, Dom Artystów w Kaliningradzie
 • dr Anita Wasik – projektantka, członkini STGU, wykładowca ASP w Gdańsku
 • Marina Yadowa – Dyrektor Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie
 • Stanisław Czuba – plastyk, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Sekretarz:

 • Beata Jurkiewicz.

Zwycięska praca to projekt logo przygotowany przez pana Marcina Usarka z Wrocławia.

Gratulujemy!

Jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie.

Podziękowania składamy również członkom komisji konkursowej i STGU.

//

Konkurs na Logo projektu MUSUEMS OVER THE BORDERS

Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Muzeum Brama Frydlandzka i STGU zapraszają do udziału.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Identyfikacji Wizualnej – Logo, pozwalającego na kreowanie wizerunku projektu „MUSEUMS OVER THE BORDERS” realizowanego przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, który ma wzmacniać współpracę pomiędzy tymi instytucjami, promować wspólne dziedzictwo kulturowe, podkreślać wspólną historię. Informacje o projekcie zawarte są na stronie projektu www.mob.elblag.pl oraz w załączniku nr 1.

Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest projekt Identyfikacji Wizualnej – Logo, który stanie się wspólnym dla Muzeów oficjalnym znakiem projektu „MUSEUMS OVER THE BORDERS” realizowanego przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie.

Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów:

 • promocyjnych
 • identyfikacyjnych
 • reprezentacyjnych
 • korespondencyjnych

Logo będzie wykorzystywane w związku z realizacją projektu a w szczególności umieszczone będzie na:

 • plakatach
 • ulotkach
 • nośnikach elektronicznych i w Internecie
 • nośnikach reklamy zewnętrznej
 • gadżetach promocyjno-reklamowych
 • wyremontowanych obiektach muzealnych
 • innych produktach projektu.

2. Projekt Identyfikacji Wizualnej – Logo powinien zawierać:

a)    logo w wersji kolorowej, w optymalnym rozmiarze  oraz w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu, w wersji z napisem MUSEUMS OVER THE BORDERS oraz bez;

b)    logo w wersji czarno-białej, w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu, w wersji z napisem MUSEUMS OVER THE BORDERS oraz bez.

3)    Projekt Identyfikacji Wizualnej – Logo powinien  być dostarczony w wersji elektronicznej  w formacie pliku pdf  w jakości do druku (300 dpi), wysłany jako załącznik do e-maila, zgodnie z § 9 pkt. 1-3.

4)    Zastosowanie projektu powinno umożliwiać różnorodne wykorzystanie zarówno dla przedmiotów, jak i na papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej oraz podczas wydarzeń promocyjnych i informacyjnych, w różnych formatach i rozmiarach.

5)    Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. W przypadku wykorzystania w projekcie uczestniczącym w Konkursie projektów osób trzecich, do projektu należy dołączyć umowę zawartą z taką osobą, obejmującą zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego utworu/dzieła w projekcie Uczestnika i zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego utworu/dziełe obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem Uczestnika w zakresie nie mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu.

6)    W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.


Konkurs zrealizowany przy współpracy ze Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Konkurs na logo MUSUEMS OVER THE BORDERS Regulamin

Leave a Reply