KONKURS NA PROJEKT MEZUZY

WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT MEZUZY DLA NOWEGO GMACHU MHŻP

Na konkurs nadesłano ponad dziewięćdziesiąt prac. Projekty były bardzo zróżnicowane.

Na obradach Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce
proj. Andrzeja Bulandy i Macieja Bulandy, opracowany przez Agnieszkę Szuran
i Jadwigę Gajczyk

Pełna prezentacja projektu

Zwycięska propozycja ma klasyczną formę i bogatą symbolikę. Charakteryzuje się prostą elegancją. Nie jest to jednak zwykła mezuza. Zostanie wykonana z cegieł tworzących niegdyś mur kamienic na rogu ulic Nalewki
i Gęsiej, serca przedwojennej, żydowskiej Warszawy. Ta mezuza jest „niemym świadkiem” historii miejsca, gdzie obecnie znajduje się muzeum – pisze w uzasadnieniu werdyktu przewodnicząca jury, prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett – Idea ta głęboko poruszyła jury konkursu. Mamy nadzieję, że spodoba się także zwiedzającym Muzeum Historii Żydów Polskich.

Inspiracją do powstania nagrodzonego projektu były słowa Benjamina Wolfa Hendelsa: Są takie chwile, szczególnie w szabat i święta, kiedy chciałbym ucałować chodniki Nalewek. Zgodnie ze zwyczajem, całuje się rękę, która dotknęła mezuzy. Jak wyjaśniają zwycięzcy, ci, którzy dotkną mezuzy, dotykać będą chodników Nalewek.

Jak dodaje prof. Czesława Frejlich: [Ten kawałek bruku] to świadek wojennych zdarzeń, ale umieszczony
w muzeum staje się symbolem odrodzenia. To właściwy balans pomiędzy nowoczesnością i odniesieniem do historii.

Wyróżnienia honorowe:
Danuta Słomczyńska

Pełna prezentacja projektu

Stefan Drobner

Pełna prezentacja projektu

Wśród finalistów znaleźli się także: Łukasz Wróbel, Krzysztof Radoszek, Hadar Landsberg, Andrzej Antoniuk i Dorota Szopowska.

Zwycięska mezuza zostanie uroczyście umieszczona przy wejściu do nowopowstającego Muzeum Historii Żydów Polskich w 2013 roku.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom!

Parterem konkursu było Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

//

Konkurs na projekt mezuzy na drzwi nowego gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich

Mezuza to mający wartość symboliczną, historyczną i religijną pojemnik, zawierający zwinięty pergamin
z naniesionymi dwoma błogosławieństwami  – fragmentami Tory – umieszczany przy wejściu do żydowskiego domu. Zwycięski projekt przedmiotu będzie zrealizowany i umieszczony przy wejściu głównym Muzeum, na zewnętrznej powierzchni stalowego profilu szklenia. Konkurs ma charakter międzynarodowy, adresowany jest do indywidualnych projektantów oraz firm projektowych. Uczestnicy konkursu mają przesłać swój projekt w formie elektronicznej, zgodny z założeniami briefu konkursu.

Projekty oceniane będą przez jury w składzie:

– prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett – Dyrektor Programowa Wystawy Głównej, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
– Zygmunt Stępiński – Zastępca Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich
– Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski
– prof. Ksawery Piwocki – Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie
– prof. Jerzy Porębski – Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie
– prof. Czesława Frejlich – redaktor naczelna czasopisma 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie i Warszawie
– Michał Stefanowski – wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych

Na zwycięzcę czeka nagroda 5000 zł
Termin zgłoszeń: 15 grudnia 2012

Konkurs na projekt mezuzy Regulamin

Design a mezuzah Competition rules

Parterem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, patronem Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych.

Muzeum Historii Żydów Polskich, którego otwarcie zaplanowano na koniec 2013 roku, jest pierwszym
i jedynym na świecie muzeum obejmującym całość 1000-letniej historii polskich Żydów. Muzeum powstaje na Muranowie, w sercu przedwojennej żydowskiej Warszawy. Wizją Muzeum jest stworzenie nowoczesnego centrum edukacji i kultury, platformy dialogu społecznego oferującej dogłębne, transformujące doświadczenie
i promującej nowe standardy obcowania z historią.

Więcej informacji o Muzeum Historii Żydów Polskich

//

Konkurs na projekt mezuzy na drzwi nowego gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich

Mezuza to mający wartość symboliczną, historyczną i religijną pojemnik, zawierający zwinięty pergamin
z naniesionymi dwoma błogosławieństwami  – fragmentami Tory – umieszczany przy wejściu do żydowskiego domu. Zwycięski projekt przedmiotu będzie zrealizowany i umieszczony przy wejściu głównym Muzeum, na zewnętrznej powierzchni stalowego profilu szklenia. Konkurs ma charakter międzynarodowy, adresowany jest do indywidualnych projektantów oraz firm projektowych. Uczestnicy konkursu mają przesłać swój projekt w formie elektronicznej, zgodny z założeniami briefu konkursu.

Projekty oceniane będą przez jury w składzie:

– prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett – Dyrektor Programowa Wystawy Głównej, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
– Zygmunt Stępiński – Zastępca Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich
– Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski
– prof. Ksawery Piwocki – Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie
– prof. Jerzy Porębski – Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie
– prof. Czesława Frejlich – redaktor naczelna czasopisma 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie i Warszawie
– Michał Stefanowski – wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych

Na zwycięzcę czeka nagroda 5000 zł
Termin zgłoszeń: 15 grudnia 2012

Konkurs na projekt mezuzy Regulamin

Design a mezuzah Competition rules

Parterem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, patronem Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych.

Muzeum Historii Żydów Polskich, którego otwarcie zaplanowano na koniec 2013 roku, jest pierwszym
i jedynym na świecie muzeum obejmującym całość 1000-letniej historii polskich Żydów. Muzeum powstaje na Muranowie, w sercu przedwojennej żydowskiej Warszawy. Wizją Muzeum jest stworzenie nowoczesnego centrum edukacji i kultury, platformy dialogu społecznego oferującej dogłębne, transformujące doświadczenie
i promującej nowe standardy obcowania z historią.

Więcej informacji o Muzeum Historii Żydów Polskich

Leave a Reply