POLSKO – BIAŁORUSKI KONKURS GRAFIKI PROJEKTOWEJ MY2012

Wystawa pokonkursowa
polsko-białoruskiej grafiki projektowej

termin: 14 grudnia 2012 – 5 stycznia 2012
miejsce: Galeria Starter, ul. Andersa 13, Warszawa
wernisaż: 14 grudnia 2012, godz. 19.00

Relacja z wystawy autorstwa Klary Czerniewskiej (artykuł w kwartalniku 2+3D nr 46)

Wyniki konkursu

Dwutygodniowy staż w Polsce:
1. Яна Герасімовіч / Зьміцер Краўчанка w Małym Studiu Edgara Bąka
2. Дар’я Мандзік / Яна Войцік w Mamastudio
3. Сяргей Кажамякін w Hunctwot 

Tygodniowa wycieczka na Białoruś pod patronatem Białoruskiego Związku Projektantów
1. Agnieszka Ziemiszewska
2. Małgorzata Frycz

W Kategorii specjalnej „”Фаварыты журы” / Faworyci Jury „przyznano następujące nagrody:
Андрэй Дурэйка (BY)
Lena Marczyńska (PL)

Ponadto przyznano nagrody z funduszu organizacji pozarządowej „Światowego Związku Białorusinów – Ojczyzna „
Członkowie Jury przyznali następujące nagrody pieniężne:
1. Яна Герасімовіч / Зьміцер Краўчанка – 1 250 000
2. Дар’я Мандзік / Яна Войцік – 1 250 000
3. Уладзімір Голубеў – 1 250 000
4. Вадзім Качан – 1 250 000
5. Юры Тарэеў – 2 500 000

Lista autorów, których prace jury wybrało do wspólnej wystawy MY2012:

Agnieszka Ziemiszewska, Аdliha Studyja, Аlena Daškievič, Аlena Jasinskaja, Alesia Klemantovič, Аlaksiej Bałtruševič, Andrej Durejka, Darja Mandzik / Jana Vojcik, Ewelina Cis, Hanna Jackievič, Jury Tarejeŭ, Lena Marczyńska, Małgorzata Frycz, Marta Bacia, Maryna Bałaban, Nasta Šastak, Siarhiej Kažamiakin, Uładzimir Hołubieŭ, Vadzim Kačan, Vital Rakovič, Volha Paŭlava / Kaciaryna Kalackaja, Wojciech Domagalski, Zmicier Kraŭčanka / Jana Hierasimovič

Fotorelacja z ogłoszenia wyników i wystawy pokonkursowej na Białorusi:

Więcej zdjęć

MY2012
POLSKO – BIAŁORUSKI KONKURS GRAFIKI PROJEKTOWEJ

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) oraz Białoruski Związek Dizajnerów zapraszają do udziału
w konkursie / międzynarodowym projekcie.

IDEA

Sztuki wizualne są obszarem wymiany wiedzy, informacji i emocji pomiędzy ludźmi, metodą porozumienia się oraz sposobem, dzięki któremu możemy lepiej zrozumieć siebie, swoich sąsiadów i otaczający nas świat. Białorusko-polski konkurs grafiki projektowej będzie narzędziem poszukiwania tożsamości i wspólnoty kulturowej za pomocą języka sztuk wizualnych.

Ideą projektu MY2012 jest pokazanie treści i obrazów, które pomogą się nam lepiej wzajemnie zrozumieć, przełamać stereotypy, a także dostarczą nowej wiedzy oraz poszerzą świadomość o nas samych i naszej tożsamości.

Konkurs ma wyłonić realizacje z różnych dziedzin sztuk projektowych, które za pomocą języka wizualnego opowiedzą, w szerokim znaczeniu, o kulturze obu krajów. Odkryją nowa tematy lub zinterpretują stare, wyjaśnią lokalne konteksty, opowiedzą oryginalne historie, poruszą ciekawe kwestie, poinformują
i zainspirują publiczność oraz zaprezentują oryginalne artystyczne i autorskie wizje Białorusi i Polski. Celem konkursu jest zebranie, zaprezentowanie i nagrodzenie realizacji ukazujących w nowym ujęciu obraz naszych krajów.

Jednocześnie konkurs ma podjąć próbę refleksji nad narodową tradycją plastyczną, ma być sposobem znalezienia uniwersalnego komunikatu plastycznego zrozumiałego na Białorusi i w Polsce, i za granicą. Języka posługującego się nowymi wizualnych symbolami i kodami kulturowymi czytelnymi dla obu stron. Tym samym projekt będzie także częścią dyskusji o miejscu sztuk projektowych wobec procesów globalizacji i ujednolicania języka wizualnego na świecie.

Na konkurs można nadsyłać projekty w różnej formie – np. plakat, znak, pocztówka, ilustracja, publikacja, wykres, książka, gazeta, fotografia oraz inne rozwiązania pośrednie (w formie opisanej w regulaminie). Konkurs dopuszcza także dostarczenie realizacji eksperymentalnych – podanych w formie szkiców lub koncepcji projektowych.

Prace powinny być oryginalne w formie oraz czytelnie przekazywać treści. Jednocześnie realizacje powinny unikać stereotypowych rozwiązań i typowych, wielokrotnie już wykorzystywanych motywów. Organizatorzy poszukują realizacji, które przekażą w atrakcyjnej, pozytywnej i nowoczesnej formie wiedzę lub autorskie wizje
o tożsamości i tradycji kulturowej w Polsce i Białorusi. Konkurs wyróżni szczególnie projekty oparte na interesującym researchu, ciekawym ujęciu tematu i oryginalnej autorskiej wizji.

Zalecamy unikania w pracach konkursowych oczywistych komunikatów politycznych oraz prosimy o nie wykorzystywanie symboliki państwowej i narodowej. Uczestnicy z danego kraju proszeni są o przygotowanie projektów z myślą i w sposób zrozumiały do odbiorców z drugiego kraju (szczegóły w regulaminie).

Podsumowaniem konkursu będzie wystawa, towarzyszące wykłady i dyskusje oraz serwis internetowy. Wspólna wystawa i prezentacja podsumowująca projekt MY2012 w Warszawie i Mińsku da pretekst do dyskusji na tematy antropologii kulturowej, tożsamości, współczesnych sztuk projektowych i wizualnych.

Jury

Po stronie białoruskiej:
Igor Gierasimienka,
Uladzimier Cesler,
Maksim Żbankou

Po stronie polskiej:
Agata Szydłowska,
Dawid Korzekwa,
Andrzej Budek

Nagrody

Nagrodą dla polskich laureatów konkursu będą tygodniowe wyjazdy studyjne dla dwóch osób do Mińska w roku 2013 pod opieką Stowarzyszenia Białoruskich Designerów.

Nagrodą dla białoruskich laureatów konkursu będą staże w warszawskich studiach graficznych, takich jak Mamastudio, Huncwot i Małe Studio Edgara Bąka.

Termin nadsyłania projektów:
30 października 2012

Prace należy zgłaszać poprzez stronę internetową projektu.

Więcej informacji, zgłaszanie prac

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Więcej informacji.

Leave a Reply