STGU CZŁONKIEM MIĘDZYNARODOWEJ RADY STOWARZYSZEŃ PROJEKTANTÓW GRAFICZNYCH ICOGRADA

By • sty 5th, 2012 • Category: Wydarzenia

STGU CZŁONKIEM
MIĘDZYNARODOWEJ RADY STOWARZYSZEŃ PROJEKTANTÓW GRAFICZNYCH – ICOGRADA
w kategorii professional member

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jako jedyne w Polsce dołączyło do Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Projektantów Graficznych ICOGRADA w kategorii professional member.

Członkostwo w tej najbardziej prestiżowej organizacji działającej na rzecz projektowania graficznego
i zawodu projektanta stanowi potwierdzenie dobrych praktyk oraz działalności zgodnie z międzynarodowymi standardami i interdyscyplinarnego myślenia o dizajnie.

Dzięki dołączeniu do Rady ICOGRADA mamy możliwość większego wpływu na rozwój i promocję polskiego projektowania graficznego i dalszego podnoszenia prestiżu zawodu projektanta poprzez jednolite działania i narzędzia Rady na arenie międzynarodowej.

ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) z siedzibą w Kanadzie, została założona
27 kwietnia 1963 roku (dzień jej założenia to międzynarodowy Dzień Projektanta Graficznego).
Rada ma charakter non-profit i jest oparta na współpracy międzynarodowych podmiotów zajmujących się projektowaniem graficznym i komunikacją wizualną. W chwili obecnej ICOGRADA skupia ponad 200 organizacji w 67 krajach, w kategoriach: działalność edukacyjna, działalność profesjonalna, działalność komercyjna, działalność promocyjna, partnerzy, przyjaciele, obserwatorzy.

ICOGRADA promuje dobre wartości w zakresie projektowania graficznego, definiuje standardy, szerzy świadomość wpływu dizajnu na przestrzeń publiczną, biznes, ekologię, politykę, dba o prestiż zawodu projektanta, wspiera międzynarodową współpracę jednostek zaangażowanych w rozwój dizajnu – jego teorię, praktykę, edukację i badania, organizuje światowe zjazdy projektantów, wystawy, konferencje, biennale a także dokumentuje światowy rozwój projektowania graficznego.

Swoimi działaniami przyczynia się do wzrostu znaczenia komunikacji wizualnej i zawodu projektanta poprzez sieć aktywnej, globalnej współpracy na całym świecie.

ICOGRADA reprezentuje środowisko projektantów graficznych w organizacjach tj.
IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations)
ISO (International Organization for Standardization)
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNIDO (The United Nations Industrial Development Organization)
WIPO (The World Intellectual Property Organization).

Więcej informacji:

www.icograda.org

Profil STGU / icograda.org

Polecamy także artykuł poświęcony Radzie ICOGRADA autorstwa Szymona Bojko.
Artykuł cytowany dzięki uprzejmości kwartalnika 2+3D.

Szymon Bojko – Historyk i krytyk sztuki, pedagog i wykładowca uniwersytecki. W latach 1969-1974 członek zespołu pisma „Projekt”, były członek komisji ds. Znaków ICOGRADA.

ICOGRADA – International Council of Graphic Design Associations

SZYMON BOJKO, 20 LIPCA 2002

Podwaliny zawodów i specjalizacji projektanckich – designer, communication design, product design – założone zostały na progu XX wieku, na fali rewolucji przemysłowej. Proces formowania się współcześnie rozumianych profesji projektowych zbiegł się ze skokiem technologicznym i ekonomicznym po zakończeniu drugiej wojny światowej. Skala, dynamika, rozległośç i głębokość ówczesnych zmian wymuszały i uświadamiały zainteresowanym potrzebę nowych rozwiązań i nowej organizacji życia zawodowego. Zmiany dotyczyły właściwie wszystkiego, poczynając od słownictwa, standardów i standaryzacji, podstaw prawnych uprawiania zawodu, praw autorskich, legislacji konkursów, zasad zawierania kontraktów, do kodeksu etycznego, metodologii kształcenia i form promocji zawodu dizajnera w postindustrialnym społeczeństwie. Bardzo ważną rolę w tych przemianach odegrały ICSID i Icograda – międzynarodowe stowarzyszenia powstałe w latach 60. z inicjatywy środowisk projektanckich, zrzeszające związki, grupy i instytucje z poszczególnych krajów.

Zapraszamy do lektury pełnego tekstu

Comments are closed.