EDUKACJA

Szkoły oferujące kształcenie w zakresie grafiki użytkowej, designu i kultury, projekty edukacyjne.

Akademie Sztuk Pięknych / uczelnie państwowe

http://www.asp.katowice.pl
http://www.asp.krakow.pl
http://www.asp.gda.pl/pl
http://www.asp.lodz.pl
http://uap.edu.pl/
http://www.asp.wroc.pl
http://www.asp.waw.pl
http://pk.uni.wroc.pl

Studia podyplomowe / uczelnie prywatne

School of Form, Poznań
Design – projektowanie artystyczne i użytkowe, Bydgoszcz
Design Management, Poznań
Design Management , Warszawa
Manufaktury Kultury, woj. śląskie
Marketing kultury, Warszawa
Design Thinking, Wrocław
Corporate Identity, Wrocław

Leave a Reply