IDEA STGU

Grafika użytkowa to jeden z najważniejszych elementów współczesnej kultury wizualnej, decydujący o formie i jakości estetycznej otaczającego nas świata.Co więcej, w chwili obecnej sfera społeczna, ekonomiczna i kulturowa znajduje się pod silnym wpływem komunikacji wizualnej, która pomaga kształtować przewagę konkurencyjną w biznesie.  Wysoka jakość komunikacji wizualnej stała się praktycznym narzędziem i obejmuje poziom strategii, polityki, misji, procesów, działań i relacji.

DLACZEGO STGU?

STGU powstało w 2004 roku. Ideą Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) jest obrona niezależności twórczej projektantów,  prawideł i reguł rzetelnego, profesjonalnego designu oraz prestiżu zawodu grafika.Pragniemy przyczynić się do powstania aktywnego środowiska, które stworzy wspólną płaszczyznę do wymiany myśli i doświadczeń, reprezentowania poglądów i koncepcji nad grafiką użytkową. Środowiska, które umożliwi integrację grafików, krytyków, społeczeństwa i biznesu, stworzy sprzyjające warunki do nauki i rozwoju.Szerzymy świadomość „dobrego projektowania” i potrzebę inwestycji w profesjonalny design jako praktyczne narzędzie zarządzania marką i strategią firmy. Skupiamy najlepszych projektantów graficznych w Polsce, współpracujemy z wieloma instytucjami, firmami i mediami.

PO CO STGU?

Ponieważ pragniemy przyczynić się do powstania aktywnego środowiska, które stworzy wspólną płaszczyznę do wymiany myśli i doświadczeń, reprezentowania poglądów i koncepcji nad grafiką użytkową. Środowiska, które umożliwi integrację grafików, krytyków i historyków zajmujących się zawodowo grafiką projektową oraz stworzy sprzyjające warunki do nauki i naszego wspólnego zawodowego rozwoju.

JAK DZIAŁA STGU?

WYSTAWIENNICZO – organizujemy wystawy tematyczne i przeglądowe skupiające się wokół grafiki użytkowej.

EDUKACYJNIE– prowadzimy wykłady, warsztaty, kursy dotyczące istotnych aspektów działalności zawodowej oraz warsztatu grafika-projektanta (m.in. projektowanie graficzne, prawo autorskie, techniki poligraficzne, nowoczesne technologie DTP), wydajemy newsletter oraz tworzymy i udostępniamy
wiadomości o wydarzeniach graficznych w kraju i na świecie.

BIZNESOWO– organizacja konkursów graficznych (logo, opakowanie etc), promocja i PR wydarzeń i produktów, działania B2B (analizy rynku, reseaching branżowy), szkolenia, konferencje

Leave a Reply